Közösségi közlekedéssel
a zöld környezetért!
Bérletigazolvány

A bérletigazolvány megmutatja, hogy az utas milyen típusú bérletszelvény váltására jogosult.

A bérletigazolványt és a bérletszelvényt a megfelelő tokban kell elhelyezni.
A bérletigazolvány és a bérletszelvény érvénytelen, ha az ellenőrzés céljából szükséges adatok változtak, hiányoznak vagy annyira megrongálódtak, hogy felismerhetetlenné váltak.

ARCKÉP NÉLKÜLI BÉRLETIGAZOLVÁNY

Társaságok részére készült. A munkáltató tulajdonát képezi, a társaság munkavállalóin kívül másra át nem ruházható.

ARCKÉPES IGAZOLVÁNYOK

A bérletigazolványok készítéséhez csak olyan igazolványkép használható, amely sima hátterű, korábban még fel nem használt, jó minőségű, az utas egyértelműen felismerhető, ellenőrzés esetén azonosítható. A képen más személy(ek) vagy tárgy(ak) nem lehet(nek).

Amennyiben az igazolványkép a fenti feltételeknek, valamint az utas jelenlegi életkorának nem felel meg, a bérletigazolvány kiállítója az utas érdekében jogosult az igazolvány készítését megtagadni és az utastól 1 évnél nem régebbi igazolványképet kérni.

ÁLTALÁNOS BÉRLETIGAZOLVÁNY

Minden magánszemély részére kiállítható.
Az általános bérletigazolvány, a kiállítás évét is beleszámítva 10 naptári évig érvényes. Kiállításához igazolványkép és személyazonosságot igazoló okmány szükséges.

KISGYERMEKES BÉRLETIGAZOLVÁNY

Kisgyermekes bérlet igénybevételére jogosult a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint debreceni lakcímmel rendelkező személy, aki gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításában részesül.

A bérletigazolvány kiadásához szükséges iratok:

  • személyazonosság és lakcím megállapítására alkalmas érvényes okmány
  • a fent felsorolt juttatásokról és kifizetésekről a  Kormányhivatal által a kisgyermekes bérletkedvezményre való jogosultág igazolásához kiállított, eredeti körbélyegzővel és aláírással ellátott Hatósági bizonyítvány  vagy az ellátásra való jogosultságot megállapító, eredeti körbélyegzővel és aláírással ellátott határozat bemutatása, mely nem lehet 6 hónapnál régebbi
  • fénykép (igazolványkép)

A bérletigazolvány egy évre, de legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamára érvényes. Egy év után az ellátás folyósítását ismételten igazolni kell, ebben az esetben az érvényesség további egy évvel meghosszabbítható.

NYUGDÍJAS BÉRLETIGAZOLVÁNY

Nyugdíjas bérletigazolvány a nyugdíjas bérletszelvény használatához szükséges.

Az igazolvány elkészítéséhez minden esetben szükség van személyazonosság és lakcím megállapítására alkalmas érvényes okmányra, valamint egy igazolványképre és a jogosultságot igazoló okirat bemutatására.

Jogosultságot igazoló okirat:

  • az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság által kiadásra kerülő „Ellátottak utazási utalványa”;
  • egyéb jogosultak (pl. aktív korúak ellátásában részesülők) részére a járási hivatal  által kiállított igazolás.

TANULÓ BÉRLETIGAZOLVÁNY

A 6 éven felüli óvodások számára állítható ki
az óvoda igazolása alapján. Kiállításához az óvodai igazoláson kívül igazolványkép is szükséges.

Transit DKV
Töltse le applikációnkat Android vagy iOS rendszerű eszközére!
Ügyfélszolgálat
A DKV Zrt. ügyfélszolgálati feladatait a DV PARKING Kft. látja el
Járműveink
Tekintse meg a DKV Zrt. járműparkját!
3D modellek és videók
Villamos 3D modellek és VR filmek