Főoldal / Hírek

Beszerzési hirdetmény

Beszerző, ajánlatkérő neve és címe:

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Tel: (52) 502-650
Fax: (52) 502-651
E-mail: beruhazas@dkv.hu
Bankszámlaszám: 11738008-20243050

Választott eljárás típusa:
Nyílt beszerzési eljárás

A szerződés megnevezése, amelyre ajánlatot kérnek:
Vállalkozási szerződés.

A beszerzés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye:
Debrecen 1-es villamos vonalon két helyszínen, a Nagyállomás, Petőfi tér hurok szakaszon 130 sínfolyóméter, és a Szent Anna utca szakaszon 50 sínfolyóméter, összesen 180 sínfolyóméter hosszban sín feltöltő hegesztés.
Az 1-es villamos vonal pályaszakaszain, 1320 vágányfolyóméter hosszban sínköszörülés és az azokhoz kapcsolódó munkák elvégzése.

A teljesítés határideje:
Teljesítés ideje: 2019. november 04. – 2019. november 30.

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezésre bocsátása:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a dokumentáció 50.000,- Ft + ÁFA összegű ellenértékének az ajánlatkérő bankszámláján történő jóváírását és e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit. Az igénybejelentést a dudik.romeo@dkv.hu e-mail címre hétfőtől péntekig 7:00-15:00 óra között kell megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző napig, a dokumentáció árának megfizetését igazoló dokumentummal együtt. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlattételi határidő:
2019. szeptember 30. 13,00 óra

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A DKV Zrt. ügyfélszolgálati
feladatait a
DV PARKING Kft. látja el
Ugrás az
elérhetőséghez >>
DKV REKLÁM
Látható, feltűnő,
egyedi!
Ugrás a
reklámoldalra >>
JÁRMŰVEINK
Tekintse meg
járműparkunkat!
Ugrás az
oldalra >>
.