ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
+36 52 531 513
DKV hírek
A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. beszerzési hirdetménye
2023. május 23.

Beszerző, ajánlatkérő neve és címe:
DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
Tel: (52) 502-650
Fax: (52) 502-651
E-mail: beruhazas@dkv.hu

Választott eljárás típusa:
Nyílt beszerzési eljárás.

A szerződés megnevezése, amelyre ajánlatot kérnek:
Vállalkozási szerződés.

A beszerzés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye:
Debrecen 1-es villamos vonal Péterfia utcai pályaszakaszán síncsere, és a Pallagi úti
pályaszakaszon található kitérő fenntartási munkáinak elvégzése

A teljesítés határideje:
A teljesítési hatéridő: 2023. július 17.

Ajánlattételi felhívás ési dokumentáció rendelkezésre bocsátása:
Az ajánlatkérő a dokumentációt e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus
formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési
címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő
elérhetőségeit. Az igénybejelentést a beruhazas@dkv.hu e-mail címre munkanapokon 9:00-
14:00 óra között lehet megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig.
A dokumentáció igénylése az ajánlattétel feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak igényelnie kell. A
dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlattételi határidő:
2023. május 30. 09:00 óra

A DKV Zrt. ügyfélszolgálati feladatait a DV PARKING Kft. látja el