Közösségi közlekedéssel
a zöld környezetért!
Nyugdíjas bérlet

PAPÍR ALAPÚ NYUGDÍJAS BÉRLET

A nyugdíjas bérletszelvény a DKV Zrt. menetrend szerinti autóbusz-, trolibusz- és villamosjáratain, a vonalak teljes hosszán, a DKV Zrt. által kiállított érvényes, fényképes nyugdíjas bérletigazolvánnyal együtt használható.
Az érvényességi idő alatt korlátlan számú utazásra jogosít.

A bérletszelvény az adott hónap 1-jén üzemkezdettől, vagy időszakon belüli vásárlás esetén a vásárlástól, a következő hónap 5-én üzemzárásig használható.

Nyugdíjas bérlet használatára jogosultak:
(a 65 évet be nem töltött személyek esetében Kormányrendelet alapján)

 • saját jogú nyugellátásban, illetve azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy;
 • külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban;
 • nyugdíj segélyben részesülő egyházi személy;
 • gyám- és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy;
 • a rokkantsági járadékos;
 • az a személy, aki a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll.

Az első utazás megkezdése előtt az érvényes nyugdíjas bérletigazolvány számát tintával, olvashatóan, javítás nélkül fel kell tüntetni a bérletszelvény megfelelő rovatába.

A bérletszelvényt az érvényes arcképes igazolvánnyal együtt felszálláskor és ellenőrzéskor fel kell mutatni, az ellenőrzést végző személynek kérésre át kell adni.

Az érvényesített bérletszelvény másra át nem ruházható.

ELEKTRONIKUS NYUGDÍJAS BÉRLET

Az elektronikus nyugdíjas bérlet a DKV Zrt. menetrend szerinti autóbusz-, trolibusz- és villamosjáratain, a vonalak teljes hosszán, a személyigazolványhoz, vagy Debrecen Városkártyához rendelt elektronikus bérletigazolvánnyal együtt érvényes.
Az érvényességi idő alatt korlátlan számú utazásra jogosít.

Az elektronikus nyugdíjas bérlet a www.dkvejegy.hu internetes oldalon, a DKV Zrt. megbízott ügyfélszolgálatán, valamint az állandó bérletpénztárakban, illetve egyes időszakos pénztárban, a kártyatípusú személyigazolványra és Debrecen városkártyára vásárolható meg.

Az elektronikus havi bérlet az adott hónap 1-jén üzemkezdettől, vagy időszakon belüli vásárlás esetén a vásárlástól,
a következő hónap 5-én üzemzárásig használható.

Az elektronikus negyedéves bérlet az adott negyedév 1-jén üzemkezdettől, a következő negyedév 5-én üzemzárásig érvényes.

Nyugdíjas bérlet használatára jogosultak:
(a 65 évet be nem töltött személyek esetében Kormányrendelet alapján)

 • saját jogú nyugellátásban, illetve azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy;
 • külföldről haza települt magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban;
 • nyugdíj segélyben részesülő egyházi személy;
 • gyám- és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy;
 • a rokkantsági járadékos;
 • az a személy, aki a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll.

Ellenőrzéskor a személyi igazolványt, vagy a Debrecen Városkártyát, melyre a bérlet fel lett töltve az ellenőrnek fel kell mutatni.

Az elektronikus bérlet másra át nem ruházható.

Transit DKV
Töltse le applikációnkat Android vagy iOS rendszerű eszközére!
Ügyfélszolgálat
A DKV Zrt. ügyfélszolgálati feladatait a DV PARKING Kft. látja el
Járműveink
Tekintse meg a DKV Zrt. járműparkját!
3D modellek és videók
Villamos 3D modellek és VR filmek