Közösségi közlekedéssel
a zöld környezetért!
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:  +36 52 531 513
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
+36 52 531 513
Utazási jogosultságok

Utazási jogosultság

Járműveinken a DKV Zrt. által elfogadott, előre váltott, illetve járművön vásárolt menetjeggyel vagy előre váltott bérlettel, egyéb utazási igazolvánnyal lehet utazni. A menetjegyet felszállás után a jegykezelő készülékkel haladéktalanul érvényesíteni kell és az utazás idejéig meg kell őrizni. A menetjegy - útmegszakítás nélkül - egyszeri utazásra jogosít a vonal teljes hosszán. A bérletjegy a megváltott útvonalon korlátlan számú utazásra jogosít. A menetjegy, a bérletjegy, az utazási igazolvány másra át nem ruházható, azt az ellenőrzést végzőnek át kell adni.

 • Korlátlan számú díjmentes utazásra jogosultak (Kormányrendelet alapján)

a.   felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig;
b.   65 évnél idősebb magyar állampolgár;
c.   65 évnél idősebb EU tagállam polgára;
d.   65 évnél idősebb magyar nyugellátású külföldi;
e.   65 évnél idősebb külföldi állampolgár;
f.    65 évnél idősebb külföldi, nemzetközi szerződés alapján;
g.   65 évnél idősebb menekült;
h.   vak személy;
i.    hallássérült személy;
j.    a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint a fogyatékkal élő személy;
k.   magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint a fogyatékkal élő személy 1 fő kísérője;
l.    hadirokkant, hadiözvegy;
m.  hadirokkant kísérője;
n.   legalább 75 %-os rokkant hadirokkant családtagja.

A jogosultság igazolására az utazásra jogosító egyéb igazolvány, valamint a személyazonosításra alkalmas igazolvány együttesen szolgál.

 • Tanuló bérlet használatára jogosultak (Kormányrendelet alapján)

a.   gyermek 6-14 éves kor között;
b.   nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló, középiskola, szakiskola végéig bármely viszonylatú utazásra;
c.  nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló (hallgató) bármely viszonylatban;
d.  a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló, hallgató.

 • Nyugdíjas bérlet használatára jogosultak (a 65 évet be nem töltött személyek esetében Kormányrendelet alapján)

a.   saját jogú nyugellátásban, illetve azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy;
b.   külföldről haza települt magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban;
c.   nyugdíj segélyben részesülő egyházi személy;
d.   gyám- és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy;
e.   a rokkantsági járadékos;
f.    az a személy, aki a DMJV által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll.

 • Kisgyermekes bérlet használatára jogosultak (Közszolgáltatási Szerződés alapján)

Kisgyermekes bérlet igénybevételére jogosult a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint debreceni lakcímmel rendelkező személy, aki gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításában részesül.

A bérletigazolvány kiadásához szükséges iratok:

 • személyazonosság és lakcím megállapítására alkalmas érvényes okmány
 • a fent felsorolt juttatásokról és kifizetésekről a  Kormányhivatal által a kisgyermekes bérletkedvezményre való jogosultág igazolásához kiállított, eredeti körbélyegzővel és aláírással ellátott Hatósági bizonyítvány  vagy az ellátásra való jogosultságot megállapító, eredeti körbélyegzővel és aláírással ellátott határozat bemutatása, mely nem lehet 6 hónapnál régebbi
 • fénykép (igazolványkép)

A bérletigazolvány egy évre, de legfeljebb a juttatás folyósításának időtartamára érvényes. Egy év után az ellátás folyósítását ismételten igazolni kell, ebben az esetben az érvényesség további egy évvel meghosszabbítható.

 • Kiegészítő bérlet használatára jogosultak (Közszolgáltatási Szerződés alapján)

Kiegészítő bérletszelvény igénybevételére jogosult az a személy, aki rendelkezik a VOLÁN társaságok, valamint a MÁV-START Zrt. által kiadott érvényes, legalább havi (nem 30 napos) helyközi bérlettel, melynek induló- vagy célállomása Debrecen. Ezen bérletszelvény csak a VOLÁN társaságok, illetve a MÁV-START Zrt. által kiadott, a kiegészítő bérlettel megegyező típusú és azonos időszakra vonatkozó bérletszelvénnyel, valamint  az arra  jogosító igazolvánnyal együtt érvényes.

A kiegészítő általános havi kombinált bérletszelvényen a VOLÁN társaságnál váltott bérletigazolvány számát, illetve a MÁV-START Zrt. bérletén lévő igazolványszámot kell szerepeltetni.
A kiegészítő tanuló havi kombinált bérletszelvényen a VOLÁN társaságnál, MÁV-START Zrt.-nél váltott bérletszelvényen feltüntetendő számot kell feltüntetni.

Kiegészítő tanuló havi kombinált bérletszelvényt tehát csak tanuló havi távolsági bérletszelvénnyel lehet használni.
Levelezős hallgatók nem jogosultak kiegészítő tanuló bérletszelevény használatára.

A MÁV-START Zrt. által kibocsátott arcképes igazolvánnyal, valamint a VOLÁN társaságok által kiadott szabadjeggyel rendelkező utasok kiegészítő bérletszelvény használatára nem jogosultak.

 • Általános bérletek

Az általános arcképes bérletszelvény használatára bárki jogosult. Kizárólag jogi személyek részére az általános bérletszelvény arckép nélküli formában is kiadható.

A jegyek és bérletek érvényessége:

 • Az általános és nyugdíjas bérletszelvény a DKV Zrt. által kiállított arcképes (arcképnélküli) igazolvánnyal és bérlettokkal;

 • A tanuló kombinált bérletszelvény érvényes magyar diákigazolvánnyal, nemzetközi diákigazolvánnyal (International student identity card), "Igazolás"-sal vagy a DKV Zrt. által kiállított érvényes, fényképes tanuló bérletigazolvánnyal együtt használható. Tanuló bérletszelvény használatára a helyi közlekedésben a nappali és esti tagozatos diákok jogosultak. A bérletszelvényen a diákigazolványon szereplő OM azonosító (11 számjegyből álló tanulóazonosító szám) számot kell feltüntetni.
  A 2012. január 1-je előtt kibocsátott, de érvényes diákigazolványokon nem minden esetben található OM azonosító. Amennyiben csak a diákigazolvány száma szerepel a diákigazolványon, abban az esetben azt a számsort kell ráírni a tanuló bérletszelvényre.
  A nemzetközi diákigazolvány esetén a kép alatti számot kell feltüntetni a bérletszelvényen.

  Diákigazolvány hiánya esetén az utazási kedvezmények igénybevételéhez, ideiglenes diákigazolvány megszűnése miatt bevezetett, az adott okatási intézmény által kiállított "Igazolás"-on szereplő OM azonosító (11 számjegyből álló tanulóazonosító szám) számot kell feltüntetni.

  A tanév első félévére érvényesített diákigazolvány március 31-ig, a második félévre érvényesített október 31-ig érvényes.
  A tanuló bérletszelvény érvényes, amennyiben a rajta szereplő érvényességi időtartam kezdő dátuma a diákigazolvány érvényességének lejárata előtti; pl. az első féléves diákigazolványok esetében azon bérletszelvények, melyek kezdő dátuma március 31. vagy az előtti, a lejáratukig érvényesek.

  6 éven felüli óvodások esetében a tanuló kombinált bérletszelvény a DKV Zrt. által kiállított fényképes tanuló bérletigazolvánnyal együtt érvényes.
 • A családi jegy az értékszelvény kibocsátója által feltüntetett kezdőnap üzemkezdetétől az azt követő második naptári nap üzemzárásáig (összesen 3 naptári napig) történő utazáskor az együttutazókat korlátlan számú utazásra jogosító értékszelvény. A családi jegy igénybevételére, annak érvényességi ideje alatt legfeljebb két nagykorú személy kíséretével maximálisan 7 fő jogosult úgy, hogy az együttutazók között legalább egy kiskorú személy van; vagyis a családi jegyet 1 vagy 2 felnőtt (18 éven felüli személy) és legalább 1 gyermek (6-14 év közötti), összesen legfeljebb 7 személy együtt ugyanazon a járművön utazik. Az iskolás gyermekeknek rendelkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal, külföldi gyerekeknek személyazonosságot igazoló (fényképes) okmánnyal.
  Az első utazás megkezdése előtt a felnőtt (az egyik felnőtt)  érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas (arcképes) okmánynak a sorszámát tintával, olvashatóan javítás nélkül be kell írni az értékszelvény megfelelő rovatába.
  A jegyet és a személyazonosságot igazoló okmány(oka)t, diákigazolvány(oka)t ellenőrzéskor fel kell mutatni, az ellenőrzést végző személy kérésére át kell adni.
  A jegy vissza nem válható, elvesztése esetén az nem kerül pótlásra.

  Az érvényesség kezdőnapját a vásárló meghatározhatja, de nem lehet korábbi, mint a kiadás napja.

 • A csoportos diákjegy a szolgáltató által kijelölt helyeken kiállított és az általa közlekedtetett menetrend szerinti járatokon az értékszelvény kibocsátója által feltüntetett naptári nap üzemkezdettől ugyanazon nap üzemzárásig történő utazáskor az együttutazókat korlátlan számú utazásra jogosító értékszelvény. A csoportos diákjegy igénybevételére, annak érvényességi ideje alatt 10 főnként egy nagykorú személy kíséretével, a kísérőkön felül minimum 10 tanuló ugyanazon a járművön, együttesen történő utazásra jogosult. A tanulóknak az utazás ideje alatt a diákigazolványukat a jegyen kívül maguknál kell tartani. Csoportos diákjegy vásárlására előzetes megrendelés alapján a DKV Zrt. Ügyfélszolgálatán van lehetőség.

 • Gyűjtőjegy 11 darab jegyet tartalmaz, melyet 10 db elővételi menetjegy áráért lehet megvásárolni, ez 10%-os kedvezménynek felel meg.
  A jegyek csak tömbben árusíthatóak! A jegyeket a tömbből kitépni nem lehet, külön-külön nem jogosítanak utazásra. A tömb csak egészben, hiánytalanul, sértetlenül, az árváltozást követő 3 hónap után váltható vissza!
  A gyűjtőjegyet a felszállást megelőzően elő kell készíteni. A jegyet a felszállást követően, az utazás megkezdésekor haladéktalanul érvényesíteni kell a jegykezelő készülékkel, érvényesítés nélkül utazásra nem jogosít.
  Az érvényesített jegy  egy, megszakítás nélküli utazásra érvényes. Az érvényesített vonaljegyet tartalmazó tömböt az utazás végéig meg kell őrizni, ellenőrzéskor fel kell mutatni az ellenőrzést végző személy kérésére át kell adni. Az érvényes jegyet tartalmazó tömb másra át nem ruházható.

Az utas az első utazás megkezdése előtt az általános és nyugdíjas bérletszelvényre a bérletigazolvány számát, a kiegészítő bérletre a másik szolgáltató által kiadott bérletigazolvány számát, a tanuló bérletjegyre az OM azonosítója (amennyiben a diákigazolványon az nem szerepel, a diákigazolvány számát), vagy a tanulóigazolvány számát köteles tintairónnal, jól olvashatóan feltüntetni.

Az arcképes, illetőleg az arckép nélküli kombinált bérletszelvény - a félhavi és a heti bérletszelvények kivételével - naptári hónap, a negyedév, vagy az év első napjától az adott időszakot követő hónap 5-én üzemzárásig érvényes.

A félhavi bérletszelvények az adott hónap 6-án üzemkezdettől adott hónap 20-án üzemzárásig, illetve 21-én üzemkezdettől a következő hónap 5-én üzemzárásig érvényesek.

A heti bérletszelvények 7 naptári napra érvényesek, melyeknek az érvényesség kezdő napja az a nap, melyet a bérletszelvény kibocsátója tüntet fel a bérletszelvényen.

A szolgáltató által kiadott bérletigazolványok és értékszelvények menetjegy-ellenőr általi végleges bevonásának esetei:

a.   a bérletigazolványt vagy értékszelvényt meghamisították,
b.   az arcképet kicserélték, illetve megmásították,
c.   az arcképről a tulajdonos kétségtelenül nem ismerhető fel,
d.   a bérlet oly mértékben rongálódott, hogy érvényességét vagy használati jogosságát megállapítani nem lehet,
e.   az értékszelvényre írt szám átírt vagy javított,
f.    azzal nem a tulajdonosa utazik,
g.   több igazolványszám van feltüntetve,
h.   a menetjegy érvényesítése nem az ellenőrzött járművön, máskor, máshol történt.

A jogosultság igazolása és a meghatározott pótdíj, illetve cseredíj ellenében kiváltható igazolványok és értékszelvények bevonásának esetei:

a.  az értékszelvényre írt szám a bérletigazolvány, OM azonosító v. diákigazolvány, illetve az azonosításra alkalmas arcképes igazolvány számával nem egyezik,
b.  kiegészítő bérlet esetén a másik szolgáltató által kiadott bérletszelvényt nem tudja bemutatni,
c.  kiegészítő bérlet esetében a másik szolgáltató által kiadott bérletszelvény érvényességi ideje lejárt
d.  ha a helyszíni pótdíj kiegyenlítése nem történik meg,
e.  a szolgáltató által kibocsátott értékszelvény érvényességi ideje lejárt,
f. a szolgáltató által kibocsátott, lejárt érvényességi idejű bérletigazolvány mellett használt értékszelvénnyel utazik a szolgáltatást igénybe vevő,
g.  a  szolgáltatást igénybe vevő valamely kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,
h.  az értékszelvény nincs érvényesítve,
i.   egyéb visszaélés gyanúja merül fel (a bérletszelvényről az igazolványszám hiányzik).

Kézipoggyász, babakocsi, kerékpár szállítás

A járatokon minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm-t vagy 1 db 200x20x20 cm-t meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db babakocsit szállíthat díjmentesen.
Kézipoggyászként a fenti méretek betartása mellett sem szállítható olyan tárgy, amely az utasok testi épségét, biztonságát veszélyezteti (robbanó, tűzveszélyes, öngyúló, mérgező, maró, vagy fertőzést okozó anyag, töltött lőfegyver, táblás üveg), vagy az utasok ruházatát, a jármű berendezését megrongálhatja, bepiszkítja.

A fogyatékkal élő vagy csökkentett mozgásképességű személy kerekesszékére és egyéb mozgást segítő eszközére a kézipoggyász legnagyobb tömegére és mérethatárára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.

Csökkent mozgásképességű személy kerekesszékkel történő utazására az autóbuszokon a szállíthatóságuk szempontjából az alábbi feltételek vonatkoznak:
- a járművön 1000 mm x 1200 mm-es kerekesszékkel utazóknak fenntartott hely biztosított,
- a biztonsági öv használata kötelező,
- a kerekesszék áramtalanítását, mozgásképességének megtartását az utazóknak biztosítania kell.

Járműveinken nem szállítható a három- és négykerekű EL-GO, Elektra, Berko és más hasonló jellegű elektromos moped, mivel ezen eszközök járműveinken történő mozgása, álló helyzetben történő biztonságos rögzítési problémái miatt utasainkra nézve komoly balesetveszélyt jelent.

A DKV Zrt. útipoggyász és kerékpár fuvarozást nem vállal.

Babakocsi szállítás

Babakocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a babakocsiban vagy ölben történő szállításáról a kísérő dönt. A kisgyermek babakocsiban csak a kocsi - elmozdulás és eldőlés ellen, a jármű erre kialakított, biztonsági övvel ellátott területén - rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható. A babakocsit akkor is rögzíteni kell, ha a gyermek nem abban utazik. A járműre kézipoggyászként - nyitott, vagy összezárt állapotban egyaránt - akkor vihető be, ha ott megfelelően elhelyezhető, az utasok járművön belüli szükséges mozgását nme gátolja, elmozdulás ellen biztosítható és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, a járműben és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okoz.

A DKV Zrt. járművein babakocsi súlykorlát nélkül, az alábbi mérethatárok figyelembevételével szállítható:

Jármű típusa Szállítható babakocsi paraméterei
(maximum)
VOLVO B9 L szóló autóbusz 750 mm széles
VOLVO B) LA csuklós autóbusz
CAF URBOS 3 villamos 800 x 700 mm
Solaris GST-12 trolibusz
KCSV villamos 640 mm széles
Ikarusz csuklós trolibusz
ZIU9 trolibusz

Élőállat szállítás

Kutya a járműveinken (autóbuszon, trolibuszon és villamoson) csak szájkosárral és pórázzal, utázásra jogosító értékszelvénnyel szállítható. A segítőkutya és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan. Egyéb apró állat (pl. baromfi, énekes madár, galamb, kis testű öleb) a kézipoggyásznak megfelelő méretben és zárt szállítóeszközben díjmentesen szállítható. Kutya szállítása esetén az utasnak külön kérésre a kutya oltási bizonyítványát fel kell tudni mutatni.

Az utazásból kizárt személyek:

 • fertőző beteg,
 • kísérő nélküli 6 éven aluli gyermek és magatehetetlen személy.

Az utazásból kizárható személyek:

A DKV Zrt. a személyszállítást megtagadhatja, illetve az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas:

 • botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,
 • magatartásával a közlekedés biztonságát, utastársai testi épségét, egészségét, a jármű vagy berendezéseinek az épségét veszélyezteti,
 • a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe, és a helyszíni pótjegyet az ellenőrzéskor nem fizeti meg,
 • utazásra jogosító értékszelvényét, illetve egyéb utazásra jogosító igazolványát - felhívás ellenére - nem mutatja fel,
 • ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,
 • a járműben kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz,
 • a pótdíj megfizetését megtagadja,
 • nem tartja be a közösségi közlekedésre vonatkozó, érvényben lévő egészségügyi előírásokat.

Az útközben orvosi ellátásra szoruló személyhez - abban az esetben is, ha a személyt a DKV az utazásból kizárta - a járművezető közvetlenül vagy a diszpécser szolgálaton keresztül mentőt hív és a mentőt a helyszínen megvárja. A továbbutazás a legközelebbi megállóhelyre csak akkor kötelező, ha a mentő kiérkezése a rosszullét helyszínére nem biztosítható.

Tilos

 • az indulásjelző berendezés megszólalása után a járműre fel- és leszállni;
 • az ajtócsukódást akadályozni,
 • a vészcsengőt, vészféket indokolatlanul működésbe hozni,
 • a járművön dohányozni, elektromos cigarettát szívni, visszazárható, műanyag flakonos, alkoholmentes ital kivételével bármilyen italt fogyasztani (Kézben tartva, a vissza nem zárható ital, folyadék szállítása is tilos, pl. fémdobozos üdítő, energiaital, gyorséttermi és egyéb papírpoharas kávé, üdítő, ital stb.), görkorcsolyát viselni, hangosan rádiót hallgatni (pl. tabletről, telefonról, vagy bármilyen mobil eszközről hangosan zenét, rádiót stb. hallgatni), mindennemű ételt fogyasztani. (Ide értve pl. a fagylaltot, jégkrémet, rágcsálnivalókat stb.)
 • tűz és robbanásveszélyes anyagot szállítani,
 • a jármű utasterében szállított babakocsiban gyereknek tartózkodni, kivéve, ha biztosított a járművön beépített biztonsági övvel a kocsi rögzítése,
 • a jármű utasterében, kerekesszékben tartózkodni annak rögzítése nélkül,
 • a járművön engedély nélkül bárminemű reklám, illetve szóróanyag elhelyezése.

Járműveinken állva utazó utasoknak kapaszkodni kötelező.

Pótdíjak

A megállapított viteldíjon felül pótdíjat köteles fizetni az, aki az utazási feltételeket megszegi, különös tekintettel:

 • érvénytelen vonaljeggyel, bérlettel, egyéb utazásra jogosító igazolvánnyal vagy utazásra jogosító értékszelvény hiányában kísérli meg az utazást,
 • valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,
 • azon értékszelvények esetében, amelyen igazolvány szám feltüntetése szükséges, illetve olyan, igazolványszám feltüntetésével érvényes értékszelvénnyel kíván utazni, amelyre az arra jogosult szervezetek által kiállított érvényes, a személyazonosság igazolására alkalmas arcképes okmány vagy arcképes bérletigazolvány (a kedveményre jogosult tanulók és hallgatók esetében OM azonosító, ennek hiányában diákigazolvány) száma nincs tintával, olvashatóan rávezetve,
 • külön érvényes vonaljegy, szájkosár és póráz nélkül szállítja kutyáját (kivétel ez alól a segítő kutya és a rendőrségi kutya, melynek szállítása díjtalan),
 • utasként, vagy általa szállított kézipoggyásszal, élőállattal beszennyezi a járművet,
 • nem tartja be a közösségi közlekedésre vonatkozó, érvényben lévő egészségügyi előírásokat.

A DKV Zrt.-t abban az esetben is megilleti a már megtett útra járó vonaljegy összege és a pótdíj, ha az utast az utazásból kizárta. Amennyiben a felszálló megállóhely kétséget kizáróan nem bizonytható, az utas szempontjából felszálló megállóhelynek a járat induló állomását kell tekinteni.

Utazása során kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

 • Ha teheti, váltsa meg elővételben menetjegyét.
 • Felszállás előtt készítse elő bérletét, menetjegyét, vagy a járművezetőnél váltandó menetjegy árát. A járművezetőt mentesítse a pénzvisszaadás alól.
 • Kérjük, hogy járatainkra az első ajtón, a járművezető mellett szálljon fel.
 • Felszálláskor mutassa fel utazási igazolványát, érvényesítse az elővételben, vagy a járművezetőnél vásárolt menetjegyét.
 • Felszállás után kérjük, fáradjon a jármű utasterébe, teret adva más felszállóknak.
 • Amennyiben kerekesszékkel vagy babakocsival kívánja szolgáltatásunkat igénybe venni, kérjük jelezze szándékát a járművezető felé.
 • Ön és utastársai biztonsága érdekében menetközben a járművezetőt beszélgetéssel ne zavarja.
 • Menetközben használja a kapaszkodót. Szabad ülőhely esetén foglaljon helyet, így biztonságosabban utazhat.
 • Utazása során ügyeljen csomagjára, értékeire.
 • A menetjegy-ellenőr, illetve arra igazolt módon feljogosított más személy kérésére mutassa fel menetjegyét, vagy bérletét.
 • A járműveinken leszállási szándékát időben jelezze.
 • Kérjük, ha gazdátlan csomagot talál a járművön, jelezze azt a járművezető felé.

Utazása során a DKV Zrt. által rögzített kamerafelvételekre vonatkozó előírások:

A DKV Zrt. egyes közösségi közlekedésben részt vevő járművein a 2012. évi XLI. tv. 8. § előírásai szerint felvétel rögzítő kamerarendszert használ. A felvételekre, a felvételek megtekintésére és kezelésére vonatkozó társasági előírás megtalálható  az Adatvédelmi tájékoztató 9. pontjában.

 

KÖSZÖNJÜK!

Az utazási feltételekről bővebben tájékozódhat az üzletszabályzatunkban:

Transit DKV
Töltse le applikációnkat Android vagy iOS rendszerű eszközére!
Ügyfélszolgálat
A DKV Zrt. ügyfélszolgálati feladatait a DV PARKING Kft. látja el
Járműveink
Tekintse meg a DKV Zrt. járműparkját!
3D modellek és videók
Villamos 3D modellek és VR filmek